• Brak kao teret, a ne sloboda izbora Mostar je u Jugoslaviji bio poznat po velikom broju miješanih brakova, jednako kao i Vukovar. Melting pot koji se desetljećima gradio u tim gradovima brutalno je uništen ratovima.U postratnom  Vukovaru i Mostaru novosklopljeni mješoviti brakovi su stigmatizirani upravo zato što žive i promiču različitost. Piše: Barbara Matejčić – iz Vukovara, Mostara, Zagreba i Helmonda Verzija […] 12/11/2009